Algemene voorwaarden

Om het springkasteel optimaal te laten werken wordt er minstens 16 ampére en 220V gevraagd te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Eventuele verlengkabels die nodig zijn dienen zelf voorzien te worden. 

Wanneer men een huurovereenkomst wil aangaan met betrekking tot een springkasteel wordt er een waarborg van 100€ gevraagd. Deze waarborg moet gestort worden ten laatste 7 dagen voor de huurperiode. 

Tijdens de werking van het springkasteel moet er telkens toezicht zijn van een volwassene. 

Het is verboden om het gehuurde springkasteel verder te verhuren aan derden. Als dit van toepassing zou zijn wordt dit eerst met ons overlegd. 

Bij annulatie wordt er naargelang een deel datum voor de huurperiode een bedrag afgehouden van de waarborg. 

Alle producten worden geleverd in een straal van 20km rond Roeselare. Wanneer er verder gereden moet worden zal er 0,50€ per km gerekend worden via google maps. 

Gebruiksvoorwaarden

Het is verboden om te eten of te drinken in het springkasteel. Wanneer er gemerkt wordt dat dit wel het geval is zal er een meerprijs van 30% van het huurbedrag aangerekend worden voor de kosten van de speciale reiniging. 

Het dragen van schoenen of puntige voorwerpen is ten strengste verboden om het veroorzaken van materiële schade, maar ook lichamelijke schade te voorkomen. 

Wanneer men het springkasteel komt afhalen en terugbrengen zal men deze voor het opplooien eerst uitvegen. 

Wanneer het springkasteel opgeblazen is is het verboden om de het springkasteel af te laten (uitgezonderd bij stormweer). Teevens wil dit ook zeggen dat het springkasteel eens geplaatst niet meer veranderd mag worden van plaats. 

Het aflaten van het springkasteel wordt enkel door ons gedaan. De blazer wordt niet afgedekt en blijft de gehele huurperiode aanstaan. Wanneer de huurperiode over meerdere dagen bestaat dan mag deze enkel 's nachts afgelegd worden. 's nachts is de huurder nog steeds verantwoordelijk voor de bewaring van het springkasteel. 

Bij regenweer moet het springkasteel steeds opgeblazen blijven (tenzij bij noodweer).

Het is verboden om van het kasteel te springen, aan de muren te hangen of op de muren te klimmen.